POS RETAIL โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก

 

โปรแกรมบริหารงานหน้าร้าน สำหรับร้านค้าปลีก ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้ทุกปัญหา

ของคุณเป็นเรื่องง่ายครอบคลุมทุกขนาดทุกธุรกิจของคุณ ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อถึงห้าง

สรรพสินค้าขนาดใหญ่

   

 วิเคราะห์ข้อมูลการขาย อาทิ สินค้าขายดี กำไร-ขาดทุน

 จัดทำระบบบัญชีแยกประเภท*

 ระบบสินค้าคงคลัง และการตรวจนับ Stock

 การจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ซื้อครบได้แถม ซื้อ1แถม1

 ระบบรักษาความปลอดภัย

 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ POS, Touch Screen, Barcode