POS RESTAURANT โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร

 

โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร อาทิ ภัตตาคาร ผับ ฟาสฟู้ด ร้านบุฟเฟ่ต์

ฟังก์ชั่นการสั่งอาหารระบบ iOrder (iPod Touch, iPad) ช่วยประหยัดเวลาในการ

จัดการได้อย่างดี

 

 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการ

ตรวจสอบรายงานยอดขาย Stock สินค้า หรือกำไรขาดทุนได้รวดเร็ว

ตรวจสอบสถานะโต๊ะได้ตลอดเวลา เช่น โต๊ะจอ กำลังชำระเงิน เป็นต้น

Res2

  มีระบบสมาชิกไว้รองรับลูกค้าสัมพันธ์ CRM

  จัดการปัญหา Stock สินค้าของร้านได้

  บริหารยอดขายและ Stock ด้วยรายงานวิเคราะห์

       ที่มีมาให้