POS FOOD COURT โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร

 

โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจศูนย์อาหารโดยเฉพาะ โดดเด่นด้วยระบบ RFID เหมาะ

สำหรับศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม

เป็นต้น

 

 รองรับระบบการจัดการระบบศูนย์อาหารโดยใช้ระบบ RFID Card

 ระบบ Back Office ควบคุมการทำงานของร้านค้าในศูนย์อาหาร

 รองรับการควบคุมจำนวนบัตร ตรวจสอบยอดขาย ณ จุดแลก

 รองรับการตรวจสอบมูลค่าบัตร

 สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ตามผู้ใช้หรือแผนก

 รองรับรายงานยอดขาย Real Time และรายงานสรุปต่างๆ