POS FASHION โปรแกรมบริหารงานขายสินค้าแฟชั่น

 

โปรแกรมสำหรับงานขายสินค้ากลุ่มแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่ต้องการ

ความสะดวกในการจัดการสินค้าในเรื่อง สี ขนาด แบบ หรือ ฤดูกาล เพื่อความสะดวก

ในการบริหารงานขายได้อย่างหลากหลาย

 

 ไม่ต้องเสียเวลาหาของ ตรวจนับ Stock แบบ Real Time

 ควบคุม Stock สี ไซส์ได้สะดวก ตรวจนับผ่าน Hand Held ได้

 ระบบ Promotion หลากหลาย สามารถทำรวบแบบคละสี คละไซส์

 ระบบ Mobile Loyalty Program สะสมแต้ม ดูและใช้คะแนนได้

 เชื่อมรายงานอัจฉริยะเข้ากับ Mobile Device ดูได้ทุกที่ทุกเวลา

 รองรับ 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ